Klubowicze moi kochani!❤️

W tym tygodniu tj. 19-23.10.2020 zajęcia stacjonarne nie odbedą się! Automatycznie przechodzimy na zajęcia ON LINE

Masz karnet- poproś o DOSTĘP (link poniżej)⬇️
FITAN -ON LINE grupa prywatna na Facebooku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFIK już wisi na stronie!!! www.fitan.pl/grafik

Możliwe jest też przeniesienie karnetu stacjonarnego na zajęcia ON LINE, które odbywają się 2x w tygodniu.

Żebym mogła przyjąć wszystkich ,którzy wcześniej wyrazili chęć powrotu musicie się ze mną skontaktować.Tylko wtedy jestem w stanie np. dołożyć do grafiku jeszcze jedną godzinę. Bo może się zdarzyć ,że nie pomieszczę wszystkich chętnych na tych zajęciach .

Nie może dojść do sytuacji, że na zajęcia przyjdzie więcej osób niż jest zapisanych na konkretny dzień i godzinę!

Musimy się trzymać Rozporządzenia i wytycznych GIS .
ZAPISY!!! ZAPISY!!! ZAPISY!!!

http://www.fitan.pl/kontakt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Nim przyjdziesz na zajęcia zapoznaj nsię z obowiązujacym obecnie regulaminem. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich należy się do niego stosować.

PROCEDUTY- WYTYCZNE COVID-19 -REGULAMIN Z DNIA 06.06.2020

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa instruktora oraz Klientów FITAN AEROBIC, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. ANNA MICZKA-OFIERA zapewnienia wszystkim Klientom FITAN niezbędne środków do dezynfekcjirąk oraz sprzętu, utrzymywania czystości NA SALI na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z SALI.

3. Wszystkie osoby przebywające na SALI zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.fitan.pl zakładce „aktualności”oraz profilu na Facebooku.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniuna chwilę obecną wynosi 14 osób + INSTRUKTOR.

5. Na zajęciachmogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług FITAN nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. INSTRUKTOR ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu NA SALĘ.

Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące i instruktora W TRAKCIE TRENINGU! Podczas przemieszczania się po sali, szatni, korytarzu gdzie nie jest możliwe zachowanie DYSTANSU SPOŁECZNEGO 2M. Należy zakryć usta i nos!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z zajęć w danym czasie oraz ustalenia z instruktorem najbezpieczniejszego dla siebie wariantu tj. Zajęć dla tej grupy przeznaczonych czy zmiane zajęć grupowych na trening indywidualny lub skorzystanie z opcji zajęć ON LINE. W ostateczności rozważyć przesunięcie powrotu na zajęcia do czasu końca pandemii.

7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. W tym celu na podłodze zaznaczone zostały punkty w obrębie których nakazuje się poruszać.

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

- dezynfekcji rąk przy wejściu na teren hali i sali oraz po wyjściu z toalety,

- posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

- dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w tym regulkaminie mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się 15 minutową przerwę techniczną w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie szatni i salki może przebywać tylko obsługa hali lub instruktor.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni /korytarza oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! RUCH W SZATNI JEST OGRANICZONY.W sztatni jednocześnie mogą przebywać 2-5 osób (mamy na pięrzre do dyspozycji 2 szatnie!)

12. Klienci po zakończeniu treningu maja obowiązek zdezynfekować sprzęt na którym ćwiczyli nim odłożą go na miejsce!

13. Zaleca się ograniczenie z korzystania z telefonów podczas zajęć.

14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.05.2020

https://polskafederacjafitness.pl/wp-content/uploads/2020/05/D2020000096...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN FITAN- obowiązuje od 06.07.2020

Wprowadzenie tego regulaminu jest konsekwencją zmian w rozliczaniu się z najmu salki od lutego tego roku. Jest to dla mnie niezmiernie ważne abyśmy wszyscy zgodnie wdrożyli go w życie w imię zasady:SZANUJMY SIEBIE , INNYCH I NASZ CZAS

1. ZAPISY

Zapisy odbywają się 20-tego każdego miesiąca na miesiąc kolejny. Tj. Zgłaszamy smsem : TAK SAMO lub ZMIENIAM (i wpisujemy zajęcia na jakie zmieniamy) , na końcu imię i nazwisko.

Aby grupa powstała wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 10-12 osób.

W ten sposób grafik będzie dopasowany do realnego zapotrzebowania i 25-tego zmieni status na: zatwierdzony. Wtedy też będzie można dokonać opłaty za karnet ( nie później niż do ostatniego dnia miesiąca). Płatności można dokonać przelewem na  konto bankowe

2. NIEOBECNOŚCI

Nieobecność na zajęciach należy zgłosić u instruktora najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami- również smsem : ZGŁASZAM NIEOBECNOŚĆ , imię i nazwisko.

Dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać z wolnego miejsca.

Jeśli taka nieobecność nie zostanie zgłoszona NIE BĘDZIE JEJ MOŻNA ODROBIĆ!

Odrabianie zajęć pozostaje bez zmian- po zgłoszeniu nieobecności można je odrobić na zajęciach ze swojej grupy A ,B lub C w danym miesiącu.

3. NA ZAJĘCIA PRZYCHODZIMY ZDROWI ! W ten sposób chronicie swoje serce i szybciej wyzdrowiejecie oraz nie będziecie zarażać innych w tym instruktora .

4. PRZYNOSIMY ZMIENNE- CZYSTE OBUWIE ORAZ RĘCZNIK.

5. OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW BĘDĄ WYPRASZANI Z ZAJĘĆ.

6. Ten punkt powstał z potrzeby sytuacji tj. COVID. NIe wiemy kiedy i gdzie możemy się zarazić lub mieć kontakt z zarażoną osobą wtedy najczęściej kierują na kwarantannę. Aby nie zaprzestawać treningów w takich sytuacjach automatycznie przechodzimy na ćwiczenia zdalne! NIE ZAWIESZAMY NA TEN OKRES KARNETÓW- ĆWICZYMY ON LINE!